Všetky konsolidované znenia predpisu 6/1997

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 11.01.1997 účinný od 11.01.1997
MENU
Hore