Všetky konsolidované znenia predpisu 57/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 23.02.2023 účinný od 23.02.2023
MENU
Hore