Všetky konsolidované znenia predpisu 57/2008

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 20.02.2008 účinný od 20.02.2008
MENU
Hore