Všetky konsolidované znenia predpisu 45/2013

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 13.03.2013 účinný od 13.03.2013
MENU
Hore