Všetky konsolidované znenia predpisu 433/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 21.11.2023 účinný od 21.11.2023
MENU
Hore