Všetky konsolidované znenia predpisu 430/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 08.11.2023 účinný od 08.11.2023
MENU
Hore