Všetky konsolidované znenia predpisu 419/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 20.12.2012 účinný od 20.12.2012
MENU
Hore