Všetky konsolidované znenia predpisu 415/2003

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.10.2003 účinný od 15.10.2003
MENU
Hore