Všetky konsolidované znenia predpisu 409/2013

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 04.12.2013 účinný od 04.12.2013
MENU
Hore