Všetky konsolidované znenia predpisu 31/2001

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 03.02.2001 účinný od 03.02.2001
MENU
Hore