Všetky konsolidované znenia predpisu 30/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 28.01.2023 účinný od 28.01.2023
MENU
Hore