Všetky konsolidované znenia predpisu 275/2021

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 14.07.2021 účinný od 14.07.2021
MENU
Hore