Všetky konsolidované znenia predpisu 240/2013

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 29.08.2013 účinný od 29.08.2013
MENU
Hore