Všetky konsolidované znenia predpisu 227/2014

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.08.2014 účinný od 15.08.2014
MENU
Hore