Všetky konsolidované znenia predpisu 17/2013

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 18.01.2013 účinný od 18.01.2013
MENU
Hore