Všetky konsolidované znenia predpisu 158/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 31.05.2012 účinný od 31.05.2012
MENU
Hore