Všetky konsolidované znenia predpisu 14/2001

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 25.01.2001 účinný od 25.01.2001
MENU
Hore