Všetky konsolidované znenia predpisu 10/2007

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 06.01.2007 účinný od 06.01.2007
MENU
Hore