Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom 438/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 09.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Sociálne poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom 438/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 438/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 6 tretej vety zákona č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Sumy kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, upravené podľa § 3 ods. 6 prvej vety a druhej vety zákona sa ustanovujú takto:

a)

suma podľa § 3 ods. 1 zákona je 223,1 eura,

b)

suma podľa § 3 ods. 2 zákona je 390,3 eura.

§ 2

Koeficienty kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, upravené podľa § 3 ods. 6 prvej vety a druhej vety zákona sa ustanovujú takto:

a)

koeficient podľa § 3 ods. 3 zákona je 19,6,

b)

koeficient podľa § 3 ods. 4 zákona je 26.

§ 3

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 495/2021 Z. z. o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom.

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Milan Krajniak v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore