Všetky konsolidované znenia predpisu 429/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2024 účinný od 01.01.2024
MENU
Hore