Opatrenie Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti 429/2023 účinný od 01.01.2024

Platnosť od: 08.11.2023
Účinnosť od: 01.01.2024
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti 429/2023 účinný od 01.01.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 429/2023 s účinnosťou od 01.01.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore