Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 552/2021 Z. z. o predĺžení lehôt na účely poskytnutia finančnej pomoci pre seniorov 8/2022 účinný od 15.01.2022

Platnosť od: 14.01.2022
Účinnosť od: 15.01.2022
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 552/2021 Z. z. o predĺžení lehôt na účely poskytnutia finančnej pomoci pre seniorov 8/2022 účinný od 15.01.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 8/2022 s účinnosťou od 15.01.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 552/2021 Z. z. o predĺžení lehôt na účely ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 30t ods. 7 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach ...

ČI. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 552/2021 Z. z. o predĺžení lehôt na účely poskytnutia finančnej ...

1.

V § 1 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak odsek 3 neustanovuje inak,“.

2.

§ 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)

Lehota na absolvovanie očkovania proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2 podľa ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. januára 2022.

Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore