Podzákonné predpisy k predpisu 8/2000

  1. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 8/2000 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia 488/2000 účinný od 01.01.2001 do 01.01.2005
MENU
Hore