Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70502
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie o občianskych preukazoch 61/1953 účinný od 27.07.1953 do 28.02.1958


Platnosť od: 27.07.1953
Účinnosť od: 27.07.1953
Účinnosť do: 28.02.1958
Autor: Vláda Československej republiky
Oblasť: Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 61/1953 s účinnosťou od 27.07.1953

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o občianskych preukazoch.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona ...

§ 1.
Povinnosť mať občiansky preukaz.

Občania Československej republiky, ktorí majú pobyt na jej území a dovŕšili 15 rokov, sú povinní ...

§ 2.
Občiansky preukaz.

Občiansky preukaz je doklad, ktorým občan preukazuje na území Československej republiky svoju ...

§ 3.
Doba platnosti.
(1)

Občianske preukazy sa vydávajú na základe určených dokladov zásadne s platnosťou na dobu 5 rokov. ...

(2)

Občanom, ktorí nemôžu predložiť všetky určené doklady, vydá sa dočasný občiansky preukaz ...

(3)

Občanom starším 55 rokov sa môžu vydávať občianske preukazy bez obmedzenia doby platnosti.

§ 4.
Zápisy do občianskeho preukazu.
(1)

Miestne národné výbory zapisujú do občianskeho preukazu:

a)

prihlášku občana na trvalý alebo prechodný pobyt a odhlášku z trvalého pobytu v obciach, kde ...

b)

údaje o uzavretí manželstva, rozvode, ovdovení, narodení a úmrtí dieťaťa, pokiaľ tieto skutočnosti ...

(2)

Vedenia podnikov, úradov a orgánov štátnej správy, inštitúcií a organizácií zapisujú do občianskeho ...

(3)

Okresné oddelenia verejnej bezpečnosti zapisujú do občianskeho preukazu:

a)

prihlášku občana na trvalý a prechodný pobyt a odhlášku z trvalého pobytu v obciach, kde sú ...

b)

údaje o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. b), pokiaľ tieto skutočnosti nastaly pred vydaním ...

§ 5.
Preukazná moc.
(1)

Zápisy v občianskom preukaze nahradzujú osvedčenie o štátnom občianstve, rodný (krstný) list, ...

(2)

Zápisy podľa § 4 ods. 2 sú preukazom o zamestnaní občana.

(3)

Zápisy v dočasnom občianskom preukaze nahradzujú doklady v ňom uvedené.

§ 6.
Povinnosti občana.
a)

neustále nosiť občiansky preukaz a preukazovať sa ním na vyzvanie orgánov na to splnomocnených; ...

b)

chrániť občiansky preukaz pred odcudzením, stratou, poškodením alebo zničením;

c)

dbať, aby zápisy v občianskom preukaze zodpovedaly skutočnosti;

d)

predložiť občiansky preukaz pred uplynutím doby platnosti na predĺženie.

§ 7.
Vydávanie občianskych preukazov.

Občianske preukazy vydáva za náhradu výdavkov za vyhotovenie okresné oddelenie verejnej bezpečnosti, ...

§ 8.
Vykonávacie predpisy.

Ministerstvo národnej bezpečnosti vydá po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi podrobnejšie ...

Trestné ustanovenia.
§ 9.
(1)

Kto

a)

nesplní povinnosť preukázať sa občianskym preukazom,

b)

použije cudzí občiansky preukaz,

c)

občiansky preukaz zničí alebo poškodí tak, že ho znehodnotí,

d)

nedbá na to, aby zápisy v občianskom preukaze zodpovedaly skutočnosti,

e)

nesplní inú povinnosť uloženú predpismi o občianskych preukazoch,

f)

nesplní povinnosť uloženú predpismi o hlásení občanov alebo o hlásení cudzincov,

potresce sa pre priestupok pokutou do 200 Kčs.

(2)

Za nevymožiteľnú pokutu nemožno uložiť náhradný trest odňatia slobody.

(3)

Ak je okresné oddelenie verejnej bezpečnosti tej mienky, že čin má byť prísnejšie potrestaný, ...

§ 10.

Konanie o priestupkoch uvedených v § 9 vykonáva v prvej stolici okresné oddelenie verejnej bezpečnosti. ...

§ 11.
(1)

Ak neustanovuje sa v tomto nariadení inak, platia pre stíhanie priestupkov uvedených v § 9 primerane ...

(2)

Splnomocnenie na ukladanie pokút v blokovom konaní udeľuje a podrobnosti o tomto konaní určí minister ...

§ 12.
Doterajšie občianske preukazy.

Doterajšie občianske preukazy zostávajú v platnosti, pokiaľ nebudú postupne nahradené novými; ...

Záverečné ustanovenia.
§ 13.

Zrušujú sa predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením, najmä zákon č. 198/1948 Sb., o ...

§ 14.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister národnej bezpečnosti ...

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

gen. arm. Bacílek v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore