Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70502
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické predradníky žiarivkových zdrojov svetla 594/2002 účinný od 01.05.2004 do 12.04.2010


Platnosť od: 12.10.2002
Účinnosť od: 01.05.2004
Účinnosť do: 12.04.2010
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Právo EÚ, Technické normy, Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické predradníky žiarivkových zdrojov svetla 594/2002 účinný od 01.05.2004 do 12.04.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 594/2002 s účinnosťou od 01.05.2004

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Európskych spoločenstiev ...

(2)

Do skupiny určených výrobkov „elektrické predradníky" patria elektrické sieťovo napájané ...

(3)

Do skupiny elektrické predradníky podľa odseku 2 nepatria

a)

integrálne predradníky zabudované v žiarivkách,

b)

predradníky navrhnuté osobitne pre svietidlá na montáž do nábytku a také, ktoré tvoria nevymeniteľnú ...

c)

predradníky určené na vývoz z Európskych spoločenstiev samostatne alebo ako súčasť svietidla. ...

(4)

Predradníky musia byť kategorizované podľa prílohy č. 1.

§ 2
Vymedzenie základných pojmov
a)

predradníkom prístroj zaradený medzi napájanie a jeden výbojkový zdroj alebo viac výbojkových ...

b)

samostatným predradníkom predradník, ktorý sa môže namontovať oddelene od svietidla bez prídavného ...

c)

vstavaným predradníkom predradník určený len na vstavanie do svietidla, škatule, krytu a pod.; ...

d)

integrálnym predradníkom predradník, ktorý tvorí nevymeniteľnú časť svietidla a nemôže sa ...

e)

žiarivkou nízkotlaková ortuťová výbojka, v ktorej väčšinu svetla vyžaruje jedna vrstva alebo ...

f)

obvodom predradníka svetelného zdroja elektrický obvod alebo jeho časť, zvyčajne vstavaná v svietidle; ...

§ 3
Uvádzanie predradníkov na trh
(1)

Výrobca alebo jeho splnomocnenec môže uvádzať na trh alebo do prevádzky (ďalej len „uvedenie ...

(2)

Výrobca predradníkov zabezpečí, aby každý predradník mal energetickú spotrebu meranú postupom ...

(3)

Orgán dohľadu podľa § 30 zákona nesmie zakázať, obmedziť ani brániť uvedeniu na trh predradníka, ...

§ 4
Podrobnosti postupov posudzovania zhody s technickými požiadavkami
(1)

Pri posudzovaní zhody s technickými požiadavkami na elektrické predradníky sa použije postup podľa ...

(2)

Elektrický predradník musí spĺňať požiadavky aj iných technických predpisov.1)

§ 5
Obsah dokumentácie
(1)

Na posúdenie zhody podľa tohto nariadenia a ďalších technických predpisov1) je potrebná dokumentácia, ...

a)

meno a adresu výrobcu elektrického predradníka,

b)

všeobecný opis typu dostatočný na jednoznačnú identifikáciu elektrického predradníka,

c)

výkresovú dokumentáciu vrátane detailov položiek, ktoré určujú základné vlastnosti navrhnutého ...

d)

návod na inštaláciu a obsluhu elektrického predradníka v štátnom jazyku,

e)

výsledky meraní spotreby energie elektrického predradníka podľa § 3 ods. 2,

f)

podklady o zhode vyplývajúcej z porovnania meraní s požiadavkami na energetickú spotrebu uvedenú ...

(2)

Výrobca alebo jeho splnomocnenec predkladá dokumentáciu podľa odseku 1 na posúdenie zhody, udržuje ...

§ 6
Označenie

Výrobca alebo jeho splnomocnenec umiestni na každý predradník slovenskú značku zhody podľa § ...

§ 7
Ochrana trhu
(1)

Ak orgán dohľadu podľa § 30 zákona zistí, že označenie CE je umiestnené neoprávnene, výrobca ...

(2)

Ak predradník nie je v súlade s týmto nariadením, orgán dohľadu vykoná všetky potrebné opatrenia, ...

(3)

Každé opatrenie vykonané orgánom dohľadu podľa odseku 2, ktorého obsahom je zákaz uvedenia na ...

(4)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky bezodkladne informuje Komisiu ...

§ 8
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1)

Do 31. decembra 2003 možno uviesť na trh predradník samostatne alebo ako súčasť svietidla, len ...

(2)

Do 31. decembra 2005 najväčší príkon obvodov predradníka a žiarivky musí byť podľa prílohy ...

(3)

Po 31. decembri 2005 uskutočniť prehodnotenie definovaných najväčších príkonov predradníkov ...

§ 9
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003 okrem § 1 ods. 3 písm. c), ktorý nadobudne ...

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 594/2002 Z. z.

  KATEGÓRIE PREDRADNÍKOV

  Na vypočítanie najväčšieho príkonu obvodu predradníka svetelného zdroja na konkrétny typ predradníka ...

  Kategória predradníka Názov 1 Predradník pre lineárnu žiarivku 2 Predradník pre kompaktnú ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 594/2002 Z. z.

  METÓDY VÝPOČTU NAJVÄČŠIEHO PRÍKONU STABILIZAČNÉHO OBVODU PREDRADNÍKA SVETELNÉHO ZDROJA KONKRÉTNEHO TYPU PREDRADNÍKA

  Energetická účinnosť stabilizačného obvodu predradníka svetelného zdroja je podmienená najväčším ...

  Pojmy používané v tejto prílohe zodpovedajú definíciám podľa STN EN 50294

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 594/2002 Z. z.

  PRVÁ FÁZA

  Najväčší príkon obvodu predradníka svetelného zdroja vyjadrený vo wattoch je určený touto ...

  Kategória predradníka Výkon žiarivky Najväčší príkon obvodu predradníka svetelného zdroja ...

  Ak je predradník navrhnutý pre žiarivku, ktorej hodnoty sú uvedené v tejto tabuľke, najväčší ...

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 594/2002 Z. z.

  DRUHÁ FÁZA

  Najväčší príkon obvodu predradníka svetelného zdroja vyjadrený vo wattoch je určený touto ...

  Kategória predradníka Výkon žiarivky Najväčší príkon obvodu predradníka svetelného zdroja ...

  Ak je predradník navrhnutý pre žiarivku, ktorej hodnoty sú uvedené v tejto tabuľke, najväčší ...

  Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 594/2002 Z. z.

  ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

  Týmto nariadením sa úplne transponuje táto smernica:

  1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/55/ES z 18. septembra 2000 o požiadavkách na energetickú ...

  2. Revidovaný preklad tejto smernice sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore