Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 59/2019 účinný od 01.03.2019

Platnosť od: 28.02.2019
Účinnosť od: 01.03.2019
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Lekárske komory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 59/2019 účinný od 01.03.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 59/2019 s účinnosťou od 01.03.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov ...

1.

V prílohe č. 8 tabuľke A sa vypúšťa piaty riadok.

Doterajší šiesty až tridsiaty štvrtý riadok sa označujú ako piaty až tridsiaty tretí riadok. ...

2.

V prílohe č. 8 tabuľke A dvadsiatom siedmom riadku sa slová „Nemocnice s poliklinikami, n. o., ...

3.

V prílohe č. 8 tabuľke A tridsiatom riadku sa slová „FORLIFE n. o., Všeobecná nemocnica Komárno“ ...

4.

V prílohe č. 8 tabuľke A sa vypúšťa tridsiaty druhý riadok.

Doterajší tridsiaty tretí riadok sa označuje ako tridsiaty druhý riadok.

5.

V prílohe č. 8 sa tabuľka B dopĺňa jedenástym a dvanástym riadkom, ktoré znejú:

„11. Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica Ružinov 2. 12. Žilina Fakultná ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2019.

Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore