Všetky konsolidované znenia predpisu 50/1998

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 24.02.1998 účinný od 24.02.1998 do 31.01.2004
MENU
Hore