Všetky konsolidované znenia predpisu 39/2024

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 09.03.2024 účinný od 09.03.2024
MENU
Hore