Všetky konsolidované znenia predpisu 3/2016

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2016 účinný od 01.01.2016
MENU
Hore