Všetky konsolidované znenia predpisu 280/2010

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.07.2010 účinný od 01.07.2010 do 30.06.2011
MENU
Hore