Všetky konsolidované znenia predpisu 275/2013

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.09.2013 účinný od 01.09.2013
MENU
Hore