Všetky konsolidované znenia predpisu 166/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 20.05.2022 účinný od 20.05.2022
MENU
Hore