Všetky konsolidované znenia predpisu 152/2007

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.04.2007 účinný od 01.04.2007 do 31.10.2013
MENU
Hore