Všetky konsolidované znenia predpisu 492/2021

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 17.12.2021 účinný od 17.12.2021
MENU
Hore