Všetky konsolidované znenia predpisu 290/2009

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 17.07.2009 účinný od 17.07.2009
MENU
Hore