Podzákonné predpisy k predpisu 104/1945

  1. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia dekrétu prezidenta republiky zo dňa 24. októbra 1945 č. 104 Zb. o závodných a podnikových radách 216/1946 účinný od 06.12.1946 do 21.07.1959
MENU
Hore