2008/50/ES: Rozhodnutie Komisie z  13. decembra 2007 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru vzťahujúcich sa na žiadosti o vnútorné preskúmanie správneho aktu


Autor: Európska komisia
Celex: 50.D0.3200
Číslo smernice: ES.50.2008


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

16.1.2008   


SK


Úradný vestník Európskej únie


L 13/24


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. decembra 2007,
ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru vzťahujúcich sa na žiadosti o vnútorné preskúmanie správneho aktu
(2008/50/ES)
KOM...
...
MENU
Hore