Smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii


Autor: Rada Európskej únie
Celex: 83.L0.3199
Číslo smernice: S./E.93/8


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Dôležité právne oznámenie|31993L0083Úradný vestník L 248 , 06/10/1993 S. 0015 - 0021 Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 25 S. 0033 Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 25 S. 0033Smernica Rady 93/83/EHSz 27. septembra 1993o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisiiRADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä n...
...
MENU
Hore