Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  23. novembra 2012 o uznaní systému rozhovorov o udržateľnej produkcii palmového oleja v kontexte smernice o energii z obnoviteľných zdrojov na preukázanie súladu s kritériami udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES


Autor: Európska komisia
Celex: 22.D0.3201
Číslo smernice: ./E.98/7


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

24.11.2012   


SK


Úradný vestník Európskej únie


L 326/53

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE
z 23. novembra 2012
o uznaní systému „rozhovorov o udržateľnej produkcii palmového oleja v kontexte smernice o energii z obnoviteľných zdrojov“ na preukázanie súladu s kritériami udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES
...
...
MENU
Hore