Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum doručenia: 16.08.2010
Dátum ZZ: 28.10.2010
Čiastka ZZ: 154/2010
Číslo ZZ: 403/2010


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

1Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladá na rokovanie vlá
dy Slovenskej republiky predsedníčka vlády Slovenskej republiky ako iniciatívny návrh.
Cieľ
om predkladanej novely zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s
ú zmeny v organizácii a pôsobnosti viacerých ústredných orgánov štátnej správy.
Návrh zákona zohľadňuje zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii č
innosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ktorý Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 11. augusta 2010. Týmto zákonom sa opätovne zriadilo Ministerstvo
životného prostredia SR.
V predkladanom návrhu zákona sa podpredsedo...
...
MENU
Hore