Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 30.07.2008
Dátum ZZ: 21.11.2008
Čiastka ZZ: 167/2008
Číslo ZZ: 454/2008


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Dôvodová správaA.Všeobecná časť Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (nové znenie). Návrh zákona bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania ako článok II v rámci návrhu tzv. veľkej novely Občianskeho súdneho poriadku a ďalších predpisov. Na základe pripomienok uplatnených na rokovaní Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 22. apríla 2008, predkladateľ vypustil článok II z návrhu novely Občianskeho súdneho poriadku a ďalších predpisov. Návrh novely Obchodného zákonníka bol 27. mája 2008 opätovne predložený na rokovanie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky ako samostatný materiál. Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky návrh zákona schválila a odporučila vláde Slovenskej republiky schváliť nové znenie návrhu zákona upravené po zapracovaní vznesených pripomienok.Cieľo...
...
MENU
Hore