Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Moniky PÉTER, Jany ŽITŇANSKEJ a Mareka KRAJČIHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 27.05.2021
Dátum ZZ: 08.10.2021
Čiastka ZZ: 569
Číslo ZZ: 355/2021

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A.Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá z dôvodu potreby doplnenia Prílohy č. 4 upravujúcej percentuálnu mieru poklesu zárobkovej činnosti podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov na účely invalidity ako jednej z podmienok nároku na invalidný dôchodok.

Navrhuje sa v Prílohe č. 4 doplniť kapitolu V duševné choroby a poruchy správania o novú skupinu chorôb - Poruchy autistického spektra (Detský autizmus, atypický autizmus, Rettov syndróm, iná detská dezintegračná porucha, hyperaktívna porucha spojená s mentálnou retardáciou a stereotypnými pohybmi, Aspergerov syndróm, iné poruchy autistického spektra, nešpecifikované poruchy autistického spektra), a to vrátane ustanovenia percentuálnej miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti. Cieľom navrhovaného doplnenia je predísť nutnosti porovnania niektorých chorôb s inou chorobou,...
...
MENU
Hore