Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 31.08.2021
Dátum ZZ: 28.12.2021
Čiastka ZZ: 641
Číslo ZZ: 518/2021

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecná časť

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

Cieľom novelizácie je predovšetkým precíznejšia legislatívna úprava spolupráce Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a správcu zálohového systému spojená so zabezpečením fungovania zálohového systému. Návrhom zákona sa dolaďujú aj niektoré legislatívne nastavenia zálohového systému, ktoré je potrebné zosúladiť s funkcionalitami zálohového systému.

Predkladaný návrh zákona má vplyv na podnikateľské prostredie, nemá vplyv na životné prostredie, na ...
...
MENU
Hore