Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ Miroslav Žiak vzal listom z 18. januára 2022 svoj podpis pod návrhom zákona späť.)

Dátum doručenia: 14.01.2022
Dátum ZZ: 05.04.2022
Čiastka ZZ: 869
Číslo ZZ: 105/2022

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

 

1

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Cieľom predkladaného návrhu zákona je

•odstrániť problém spočívajúci v neprimerane prísnom postihovaní prechovávateľov/užívateľov marihuany,

•umožniť zníženie už uložených trestov za taký trestný čin, ktorý bude ponovom trestaný miernejšie.

Súčasná právna úprava pozná prechovávanie omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov pre vlastnú potrebu s určením maximálnych kvantitatívnych limitov počítaných podľa obvykle jednorazovej dávky. Tie sa už dnes vzťahujú aj na prechovávateľov marihuany.

Predkladatelia navrhujú v súvislosti s vyššie uvedeným účelom zaviesť osobitnú skutkovú podstatu prechovávania omamnej alebo psychotropnej látky z rastlín rodu konopa pre vlastnú potrebu za zachovania množstevných limitov v § 135, a to ...
...
MENU
Hore