Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 09.12.2021
Dátum ZZ: 29.12.2021
Čiastka ZZ: 813
Číslo ZZ: 535/2021

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A.Všeobecná časť

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) ako iniciatívny materiál.

Cieľom návrhu zákona je zabezpečenie správneho fungovania Modernizačného fondu vrátane tokov financií, ktoré z tohto fondu budú prichádzať na Slovensko. Tá istá zmena sa bude robiť aj v prípade zákona o Environmentálnom fonde, keďže Environmentálny fond bude plniť funkciu vykonávateľa Modernizačného fondu za Ministerstvo životného prostredia.

Navrhovaná novelizácia sa týka len technického zabezpečenia fungovania Modernizačného fondu a netýka sa iných častí zákona o obchodovaní ...
...
MENU
Hore