Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa meni a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 28.05.2021
Dátum ZZ: 08.10.2021
Čiastka ZZ: 582
Číslo ZZ: 357/2021

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

 

1

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

Cieľom predkladaného návrhu zákona je

•odstrániť najzávažnejší problém v postihovaní neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom (ďalej ako „LAHU“),

•sprísniť a rozšíriť postihovanie neoprávneného zaobchádzania s LAHU za spáchanie vyššie uvedených trestných činov s cieľom posilniť prevenciu a ochranu obyvateľov pred závažnou trestnou činnosťou.

Zámerom predkladateľa je zníženie doterajšej náročnosti preukazovania trestnej činnosti týkajúcej sa neoprávneného zaobchádzania s LAHU, ktorá pri doterajšom znení ustanovení § 176 Trestného zákona neakceptovateľne komplikovala trestnoprávne postihovanie tejto závažnej trestnej činnosti.

V zmysle ustanovení doterajšieho znenia § 176 Trestného zákon...
...
MENU
Hore