Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 22.09.2017
Dátum ZZ: 23.12.2017
Čiastka ZZ: 699
Číslo ZZ: 332/2017

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

 

D Ô V O D O V Á S P R Á V A

A.Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá do legislatívneho procesu z dôvodu zavedenia nahlasovania vybraných údajov prostredníctvom elektronického systému, úpravy predaja ročne pridelených emisných kvót AEA (ďalej len „emisné kvóty AEA“) a určenia nových spôsobov použitia výnosov z predaja emisných kvót AEA. Elektronický systém bude slúžiť na predkladanie správ o emisiách skleníkových plynov, správ o úrovni činnosti prevádzky, správ o overení a monitorovacích plánov. Návrh zákona ustanoví povinnosť pre účastníkov schémy obchodovania registrovať sa a predkladať vyššie spomenuté dokumenty prostredníctvom elektronického systému. Pri...
...
MENU
Hore