Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 23.09.2016
Dátum ZZ: 15.12.2016
Čiastka ZZ: 252
Číslo ZZ: 339/2016

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

 

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako iniciatívny.

Cieľom navrhovaného zákona je

-vykonať úpravy v národnej úprave za účelom zavedenia odvodovej povinnosti z prijatého poistného pre poisťovne, ktoré vykonávajú činnosť na území Slovenskej republiky v odvetviach neživotného poistenia,

-časovo efektívnejšie prerozdeľovanie finančných prostriedkov so štvrťročnou frekvenciou.

Súčasná právna úprava v zákone upravuje odvod časti poistného pre poisťovňu, poisťovňu z iného členského štátu a pobočku zahraničnej poisťovne vo výške 8 % z prijatého poistného z poistenia z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za šk...
...
MENU
Hore