Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu (Navrhovateľom tohto návrhu zákona bol aj Ján Herák, ktorému mandát poslanca NR SR zanikol 21. júna 2021.)

Dátum doručenia: 16.04.2021
Dátum ZZ: 16.07.2021
Čiastka ZZ: 516
Číslo ZZ: 283/2021

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

 

Dôvodová správa

A.Všeobecná časť

Návrh zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu

predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

Návrh zákona sa prekladá v súlade s Programovým vyhlásením vlády.

Jednou z hlavných charakteristík komunistických režimov v 20. storočí po celom svete bola skutočnosť, že v masovom meradle porušovali nielen ľudské práva a slobody, ale aj svoje vlastné zákony. Výnimkou nebolo ani Slovensko, kde komunistický režim vládol v rokoch 1948 − 1989. Výsledkom boli desaťtisíce nevinných ľudí, ktorí sa stali obeťami širokej škály zločinov, za ktoré bol režim zodpovedný.

Štátny prevrat vo februári 1948 znamenal, že komunisti prevzali do svojich rúk totálnu moc. Roky 1948 − 1953 boli obdobím najhoršieho teroru voči skutočným i domnelým odporcom režimu. Život slovenskej dediny negatívne poznačila násilná kolektivizácia poľnohospodárstva, likvidujúca tradičné dedinské štruktúry. Tisíce ľudí, ktorí...
...
MENU
Hore