Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja KRÚPU, Vladimíry MARCINKOVEJ, Ondreja DOSTÁLA a Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 15.04.2021
Dátum ZZ: 09.07.2021
Čiastka ZZ: 505
Číslo ZZ: 265/2021

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

 

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá s cieľom ocenenia žijúcich účastníkov národného boja za oslobodenie za ich zásluhy v boji proti fašizmu počas druhej svetovej vojny.

Úloha finančne oceniť žijúcich priamych účastníkov národného boja za oslobodenie jednorazovým zvýšením príspevku vyplynula z materiálu „Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny“, ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 61 z 12. februára 2020.

Pri príležitosti 75. výročia skončenia druhej svetovej vojny, ktoré sme si pripomenuli v roku 2020, sa považuje za významné ocen...
...
MENU
Hore